ბოლო ჩანაწერები

ღვინო ჰოლანდიაში

ჩვენი ღვინო ჰოლანდიაში

მანავი კასრის
2014
მანავი
2015
მწვანე ქვევრის
2014
ოჯალეში ქვევრის
2015
რქაწითელი კასრის
2015
რქაწითელი ქვევრის
2014
რქაწითელი
2015
როზე საფერავი კაბერნე სოვინიონი
2016
საფერავი – კაბერნე სოვინიონი
2015
საფერავი კასრის
2015
საფერავი პრემიუმი
2014
საფერავი
2014
წითელი ნახევრადტკბილი
2014
თეთრი ნახევრადტკბილი
2014