ბოლო ჩანაწერები

ღვინო ჩინეთში

ჩვენი ღვინო ჩინეთში

ალაზნის ველი
2014
ქინძმარაული
2016
საფერავი როზე
2016
მანავი კასრის
2014
მანავი
2015
ოჯალეში ქვევრის
2015
რქაწითელი ქვევრის
2014
როზე საფერავი კაბერნე სოვინიონი
2016
საფერავი – კაბერნე სოვინიონი
2015
საფერავი კასრის
2015
საფერავი პრემიუმი
2014
საფერავი
2014
წითელი ნახევრადტკბილი
2014