ბოლო ჩანაწერები

ღვინო საბერძნეთში

ჩვენი ღვინო საბერძნეთში

მანავი კასრის
2014
მანავი
2015
რქაწითელი კასრის
2015
რქაწითელი
2015
საფერავი კასრის
2015
საფერავი – კაბერნე სოვინიონი
2015
საფერავი პრემიუმი
2014
საფერავი როზე
2016
საფერავი
2014
ტვიში
2016
ოჯალეში ქვევრის
2015
რქაწითელი ქვევრის
2014