ბოლო ჩანაწერები

ვარდისფერი ღვინო

ჩვენი ვარდისფერი ღვინო

როზე კაბერნე თავკვერი
2015
როზე საფერავი კაბერნე სოვინიონი
2016